DMCA

Vänligen observera
Detta är enbart ett kontaktformulär som behandlar information om påstådda upphovsrättsintrång i mycket strikt form. Vill du kontakta oss så är det förmodligen lämpligare, om du inte har för avsikt att skicka en anmälan om ett påstått intrång av upphovsrättsskyddat material, att kontakta oss via detta formulär istället. (du måste vara inloggad)

Anmälan om intrång
Det är i enlighet med vår policy att svara på specifika meddelanden om påstådda intrång. Detta formulär beskriver den information som bör finnas med i dessa meddelanden. Den är utformad för att skicka in meddelanden om påstådda intrång till oss så enkelt som möjligt och samtidigt minska antalet meddelanden som vi får som är bedrägliga eller svåra att förstå eller verifiera. Den form av meddelande som anges nedan överensstämmer med formen föreslagits av USAs Digital Millennium Copyright Act (vars text återfinns på US Copyright Offices hemsida, (www.watchdogsecurity.online) men vi kommer även att svara på meddelanden från andra jurisdiktioner som skickats vida detta formulär.

För att lämna in en anmälan om intrång hos oss måste du lämna ett skriftligt meddelande som beskriver de punkter som anges nedan. Observera att du kommer att bli skadeståndsskyldig (inklusive kostnader och advokatarvoden) om du ger en påtagligt missvisande bild av en produkt eller aktivitet som kränker din upphovsrätt. Om du därför är osäker på om materialet i fråga som finns tillgängligt offentligt inkräktar på din upphovsrätt föreslår vi att du först kontaktar en lämplig jurist.

Vänligen observera att all data som har ifyllts och skickats in på ett sätt som är bedrägligt, inkomplett eller på annat sätt skäligen olämpligt kommer att ignoreras och raderas utan förvarning. Vi har ingen skyldighet att läsa, behandla eller agera utifrån sådan information.